Какво представлява глобализацията днес

Под понятието глобализация се разбира нещо в свръх мащабни размери, но тази представа не е съвсем точна и вярна. Под глобализация не е правилно, а дори може да се сметне за грешно увеличаването на обема от световната търговия и международният обмен свързан с технологии и информация, с нови идеи, въвеждане на хора в условията на световна икономика. За едни този прогрес е по-забележим, а за другите представлява сериозна заплаха от световна икономическа система.
Продължете да четете Какво представлява глобализацията днес

Интеграция

Интеграция е форма от интернационализиране на живота на хората в стопанско отношение. При тази форма се постига  съгласувано развитие и взаимноизгодно икономическо сътрудничество между различни държави.

Интеграцията се появява след Втората световна война. Чрез нея се постига митническа и валутна политика спрямо общия пазар.

За развитите страни интеграция се осъществява на база международни икономически групировки, обхващащи икономики на участващи страни от ЕС.
Продължете да четете Интеграция